Základní výcvik

Tento výcvik je určen pro úplné začátečníky, kteří si chtějí vyzkoušet pocit samostatného výskoku z letadla a poté se vznášet na padáku, který sami řídí. Je to výborný způsob jak se nezávazně a jednoduše seznámit s parašutismem. Po absolvování základního výcviku vás čeká seskok s padákem na automatické otevření z výšky 1000 až 1500 metrů. Padák se otevírá pomocí výtažného lana a do pěti vteřin po výskoku je plně otevřen a funkční. Student řídí padák a přistává sám za pomoci instruktora, který případné další instrukce předává studentovi radiostanicí.

Průběh základního výcviku
Základní výcvik probíhá zpravidla ve dvou dnech (obvykle začíná v pátek od 12:00 hod. teoretickou částí představující aerodynamiku, meteorologii, konstrukci padáku, pravidla seskoků, ochranu civilního letectví a základy provozu na letišti, v sobotu dopoledne pokračuje praktickým výcvikem - výskok, řízení, přistání, odpoledne samotnými seskoky). Výcvik je zakončený jedním nebo více seskoky podle Vašeho přání na padácích typu křídlo. Používány jsou výhradně nejmodernější soupravy typu STUDENT. Seskoky provádíme z letounu AN-2.
 
Co získáte ...
- veškerou teoretickou a pozemní přípravu
- zapůjčení kompletního vybavení pro seskok 
  (stačí Vám jen sportovní oblečení a pevná obuv nad kotníky)
-
skripta
- přezkoušení
- seskok padákem + veškeré letištní poplatky
- pojištění odpovědnosti za škodu
- osvědčení o seskoku padákem
-
možnost klubového členství
možnost pokračování ve výcviku dle osnovy a dále volné pády
možnost přejít do kurzu AFF

Pro základní výcvik potřebujete zdravotní potvrzení od určeného leteckého lékaře (seznam v pdf). Pro více informací nás kontaktujte.
 
 
Základní výcvik lze také zakoupit formou dárkového poukazu v on-line prodeji.